Επίσκεψη των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας στα γραφεία στην Άμφισσα του ΔΕΔΔΗΕ

Επίσκεψη των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας
στα γραφεία στην Άμφισσα του ΔΕΔΔΗΕ
(Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

711