Χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα»: Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη, 21 Ιουνίου 2017, 21.00, Δημοτικό Σχολείο Κίρρας

Χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα»

Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη

21 Ιουνίου 2017, Τετάρτη, 21.00
Δημοτικό Σχολείο Κίρρας