Εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την πρώτη αναβίωση των Δελφικών Εορτών από τον Άγγελο και την Εύα Σικελιανού, 17 Ιουνίου 2017, Σάββατο, 21.00, Προαύλιος Χώρος Μουσείου Δελφικών Εορτών, Δελφοί

Εκδήλωση για τα 90 χρόνια
από την πρώτη αναβίωση των Δελφικών Εορτών
από τον Άγγελο και την Εύα Σικελιανού

17 Ιουνίου 2017, Σάββατο, 21.00
Προαύλιος Χώρος Μουσείου Δελφικών Εορτών, Δελφοί