Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας: Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας (16 Ιουνίου – 8 Σεπτεμβρίου 2017)

Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας

16 Ιουνίου – 8 Σεπτεμβρίου 2017