Αφίσα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την Αντιπυρική Περίοδο (Μάιος – Οκτώβριος)

Αφίσα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
για την Αντιπυρική Περίοδο (Μάιος – Οκτώβριος)