Αφίσα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας για το Καλοκαίρι 

Αφίσα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας
για το Καλοκαίρι