Αφίσα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη – 14 Ιουνίου

Αφίσα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας
για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη – 14 Ιουνίου