Εθελοντική Αιμοδοσία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, 14 Ιουνίου 2017, 18.00 – 21.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας!

14 Ιουνίου 2017, Τετάρτη, 18.00 – 21.00