Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 7 και 8 Ιουνίου 2017

 

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

7 και 8 Ιουνίου 2017, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503