Ημιτελικοί και Τελικοί Αγώνες του Παιδικού Πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας, 28 Μαΐου 2016, Χρισσό και 4 Ιουνίου 2016, Τολοφώνα

Ημιτελικοί και Τελικοί Αγώνες
του Παιδικού Πρωταθλήματος
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας

28 Μαΐου 2016, Σάββατο, Χρισσό
4 Ιουνίου 2016, Σάββατο, Τολοφώνα

738