Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017

 

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311