Στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας η χαμηλότερη σημερινή θερμοκρασία (28 Μαΐου 2017)

Στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας
η χαμηλότερη σημερινή θερμοκρασία

28 Μαΐου 2017