Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας, 30 Μαΐου 2017, 19.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

30 Μαΐου 2017, Τρίτη, 19.00
Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >