Εκδρομή των Φίλων Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου στην παραλιακή Δωρίδα και στο Γαλαξείδι, 4 Ιουνίου 2017

Εκδρομή των Φίλων Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου
στην παραλιακή Δωρίδα και στο Γαλαξείδι

4 Ιουνίου 2017, Κυριακή