Εκδήλωση Μνήμης για τη Μάχη Ανταρτών – Γερμανών στην Αγία Τριάδα Καλοσκοπής (5 Ιανουαρίου 1944), 5 Ιουνίου 2017, 10.30

Εκδήλωση Μνήμης 
για τη Μάχη Ανταρτών – Γερμανών
στην Αγία Τριάδα Καλοσκοπής (5 Ιανουαρίου 1944)

5 Ιουνίου 2017, Δευτέρα, 10.30