Εθελοντική Αιμοδοσία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, 29 Μαΐου 2017, 18.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας!

29 Μαΐου 2017, Δευτέρα, 18.00