Ανοιχτή Πόρτα στο Οινοποιείο Αργυρίου, 27 – 28 Μαΐου 2017, 12.00 – 20.00, Πολύδροσος,

Ανοιχτή Πόρτα στο Οινοποιείο Αργυρίου!

27 – 28 Μαΐου 2017, Σάββατο – Κυριακή, 12.00 – 20.00
Πολύδροσος, τηλ. 2234029616, 6936763501, 6932652415

www.argyriouwinery.gr