Λαϊκή βραδιά με Στάθη Λύτρα – Ηλία Τσάρα – Βασίλη Τόκα, 3 Ιουνίου 2017, Φαγοπιοτάδικο «Το Καρτιανό Λημέρι», Καρούτες

Λαϊκή βραδιά
με Στάθη Λύτρα – Ηλία Τσάρα – Βασίλη Τόκα

3 Ιουνίου 2017, Σάββατο,
Φαγοπιοτάδικο «Το Καρτιανό Λημέρι», Καρούτες