Παρουσίαση του βιβλίου «Εφαπτόμενες Ζωές» της Γκρέτας Χριστοφιλοπούλου, 24 Μαΐου 2017, 20.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Παρουσίαση του βιβλίου «Εφαπτόμενες Ζωές»
της Γκρέτας Χριστοφιλοπούλου

24 Μαΐου 2017, Τετάρτη, 20.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας