Πεζοπορία στο μονοπάτι Δήμητρα – Αλέγουσα – Παληός της Πολυδρόσου/Σουβάλας, 11 Ιουνίου 2017, εκκίνηση: 8.00

Πεζοπορία στο μονοπάτι Δήμητρα – Αλέγουσα – Παληός
της Πολυδρόσου/Σουβάλας

11 Ιουνίου 2017, Κυριακή
εκκίνηση: 8.00, από Δήμητρα