«Από το Καστρί στους Δελφούς», ανοιχτή συζήτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας με τους κατοίκους των Δελφών, 19 Μαΐου 2017, 19.00, Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών

Από το Καστρί στους Δελφούς

ανοιχτή συζήτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας
με τους κατοίκους των Δελφών

19 Μαΐου 2017, Παρασκευή, 19.00
Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών