Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου θα είναι ανοιχτό στις 18 Μαΐου 2017, 9.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00 (για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων)

Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου
θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017
9.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00