Ημερίδα «Πυροπροστασία – Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή Κίρρας», 16 Μαΐου 2017, 19.00, Κίρρα

ημερίδα

Πυροπροστασία – Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών
στην περιοχή Κίρρας

16 Μαΐου 2017, Τρίτη, 19.00
Αίθουσα Αγίου Ιωάννου 88, Κίρρα