Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 16, 17 και 18 Μαΐου 2017

 

 Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

16, 17 και 18 Μαΐου 2017, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431