Βραδιά Χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου Τολοφώνας, 29 Μαΐου 2016, 20.00, Γήπεδο Τολοφώνας

Βραδιά Χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου Τολοφώνας

μπαλέτο – σύγχρονος χορός – δημοτικοί και λαϊκοί χοροί

29 Μαΐου 2016, Κυριακή, 20.00
Γήπεδο Τολοφώνας

753