Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 12 και 13 Μαΐου 2017

 

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

12 και 13 Μαΐου 2017, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431