Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ελαιώνα/Τοπόλια, 8 Μαΐου 2017, 18.00 – 20.30, Γραφεία Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαιώνα

Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ελαιώνα/Τοπόλια!

8 Μαΐου 2017, Δευτέρα, 18.00 – 20.30
Γραφεία Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαιώνα