Κύκλος Μαθημάτων για Γονείς στην Ιτέα, 2 Μαΐου 2017, 19.00, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας

Κύκλος Μαθημάτων για Γονείς στην Ιτέα

Μια φορά τον μήνα – Δεύτερη συνάντηση:
2 Μαΐου 2017, Τρίτη, 19.00
3ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας

Μπορούν να συμμετέχουν γονείς από όλα τα σχολεία της Ιτέας και της Κίρρας.
Την ομάδα συντονίζουν ειδικοί της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας.
Με θέματα που αφορούν:
* Την αποτελεσματική επικοινωνία γονέων – παιδιών
* Όρια και κανόνες στο σπίτι και το σχολείο
* Την ενθάρρυνση των παιδιών στο διάβασμα
* Κατανοώντας – μπαίνοντας στη θέση του άλλου κ.ά.
Οι γονείς θα μπορούν να θέτουν και άλλα θέματα που τους απασχολούν, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις.

Διοργάνωση:
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
1ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας