Συναυλία της Yale Concert Band στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών, 1 Ιουνίου 2016, 11.30

Συναυλία της Yale Concert Band
στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

είσοδος ελεύθερη

1 Ιουνίου 2016, Τετάρτη, 11.30

763

bands.yalecollege.yale.edu