Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Κίρρας, 22 Μαΐου 2016, 19.00, Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Κίρρας

22 Μαΐου 2016, Κυριακή, 19.00
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

Θέμα

Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στην Τ.Κ. Κίρρας της Δ.Ε. Ιτέας για την αρδευτική περίοδο 2016.

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

764