Το χωριό Πανουργιάς και η κορυφή «Πυραμίδα» της Γκιώνας (φωτογραφίες του Μιχάλη Καλαφατά)

Το χωριό Πανουργιάς
(Δημοτική Ενότητα Καλλιέων – Δήμος Δελφών)
και η κορυφή «Πυραμίδα» της Γκιώνας

φωτογραφίες του Μιχάλη Καλαφατά

768