Δήμος Δελφών: Ενημέρωση των ιδιοκτητών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το πώς απαλλάσσονται από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας

Ενημέρωση των ιδιοκτητών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
για το πώς απαλλάσσονται από την καταβολή
των δημοτικών τελών καθαριότητας

ddelfon

Δήμος Δελφών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Εσόδων

Ενημέρωση ιδιοκτητών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Ανακοινώνεται, ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 όλα τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται , σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Οι πολίτες για να τύχουν της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή στο Τμήμα Εσόδων της Δ.Ε. Άμφισσας και στα γραφεία Οικονομικών Θεμάτων των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων υπεύθυνης δήλωσης περί της μη χρήσης του ακινήτου καθώς και βεβαίωση της ΔΕΗ ότι δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο και η απαλλαγή αρχίζει από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Λουκάς Ι. Αναγνωστόπουλος