«Το Νησί των λουλουδιών κι άλλες ιστορίες γι’ αγρίους», παράσταση της θεατρικής ομάδας «Τσιριτσάντσουλες», 23 Απριλίου 2017, 18.30, Εστία «Άγιος Νικόλαος», Γαλαξείδι

Το Νησί των λουλουδιών
κι άλλες ιστορίες γι’ αγρίους

παράσταση της θεατρικής ομάδας «Τσιριτσάντσουλες»

23 Απριλίου 2017, Κυριακή, 18.30
Εστία «Άγιος Νικόλαος», Γαλαξείδι