Εορτασμός της Επετείου της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων (10 Απριλίου 1821), 23 Απριλίου 2017, Άμφισσα

Εορτασμός της Επετείου
της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων
(10 Απριλίου 1821)

23 Απριλίου 2017, Κυριακή
Άμφισσα