Γέφυρα του Μόρνου / Οδοιπορικό στη Δωρίδα 4

Οδοιπορικό στη Δωρίδα 4

Γέφυρα του Μόρνου

Κείμενο – φωτογραφίες: Ευαγγελία Αποστολοπούλου – Μάγειρα

Ήταν το 1938 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή της γέφυρας του Μόρνου. Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των ανθρώπων της Δωρίδας. Ο άγριος ποταμός που το χειμώνα κατέβαζε τόνους νερού επιτέλους έγινε προσπελάσιμος. Η οικονομική ζωή των χωριών του κάμπου βελτιώθηκε. Τα παιδιά που ήθελαν να συνεχίσουν το σχολείο στο γυμνάσιο στη Ναύπακτο, περνούσαν πια εύκολα το ποτάμι. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο πατέρας μου. Το παιχνίδι τους ήταν να σκαρφαλώνουν στα τόξα της. Κάποιους χειμώνες πριν την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου, το ποτάμι φούσκωνε και αγρίευε και το αφηνιασμένο νερό έφτανε μέχρι τα πρανή. Τώρα η γέφυρα δεν κινδυνεύει πια από την υπερχείλιση του Μόρνου. Στέκει αγέρωχη σχεδόν ογδόντα χρόνια, ένα έργο σπάνιου κάλλους, να μας υπενθυμίζει ότι οι γέφυρες είναι απαραίτητες για την πρόοδο του Ανθρώπου…