Αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων, 22 Απριλίου 2017, 17.30 – 20.30, Άμφισσα

Αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων

22 Απριλίου 2017, Σάββατο, 17.30 – 20.30
Άμφισσα