Ομιλία για «εθνικά θέματα» και χορωδιακή συναυλία, 21 Απριλίου 2017, 20.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Ομιλία για «εθνικά θέματα» και χορωδιακή συναυλία

21 Απριλίου 2017, Παρασκευή, 20.00
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας