Μαθητές – δάσκαλοι – γονείς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας παίζουν – αθλούνται – διασκεδάζουν, 22 Μαΐου 2016, 17.30

Μαθητές – δάσκαλοι – γονείς
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας
παίζουν – αθλούνται – διασκεδάζουν

22 Μαΐου 2016, Κυριακή, 17.30

 

794