Εκδήλωση Μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βουνιχώρας (10 Απριλίου 1943), 17 Απριλίου 2017, 9.30

Εκδήλωση Μνήμης
για το Ολοκαύτωμα της Βουνιχώρας (10 Απριλίου 1943)

17 Απριλίου 2017, Δευτέρα, 9.30