Ευχές για το Πάσχα από τον Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουνιχώρας «Ο Βλαχοθανάσης»

Ευχές για το Πάσχα
από τον Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουνιχώρας 
«Ο Βλαχοθανάσης»