Λαμπρή Γιορτή στον Ελαιώνα, 16 Απριλίου 2017, Κεντρική Πλατεία

Λαμπρή Γιορτή στον Ελαιώνα!

16 Απριλίου 2017, Κυριακή του Πάσχα  
μετά τον Εσπερινό της Αγάπης
Κεντρική Πλατεία