Ευχές για το Πάσχα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ομάδα Εθελοντών Οι Φίλοι της Κίρρας»

Ευχές για το Πάσχα
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
«Ομάδα Εθελοντών Οι Φίλοι της Κίρρας»