Ευχές για το Πάσχα από τον πρόεδρο και τους τοπικούς συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας

Ευχές για το Πάσχα 
από τον πρόεδρο και τους τοπικούς συμβούλους
της Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας