Ευχές για το Πάσχα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου

Ευχές για το Πάσχα
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου