Ευχές για το Πάσχα από το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου

Ευχές για το Πάσχα
από το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου