Πασχαλινή Έκθεση Χειροτεχνών Ερατεινής, 9 – 18 Απριλίου 2017, 10.00 – 13.00 και 17.30 – 20.30

Πασχαλινή Έκθεση Χειροτεχνών Ερατεινής

9 – 18 Απριλίου 2017, 10.00 – 13.00 και 17.30 – 20.30
Αίθουσα Πολιτιστικών Ερατεινής (πρώην ΚΑΠΗ)