Μουσική βραδιά με Θανάση Κατσουλιέρη – Γιάννη Αναγνωστόπουλο – Φάνη Καραγεώργο, 8 Απριλίου 2017, 23.00, «Κάβειρος», Κίρρα

Μουσική βραδιά 
με Θανάση Κατσουλιέρη – Γιάννη Αναγνωστόπουλο – Φάνη Καραγεώργο

8 Απριλίου 2017, Σάββατο, 23.00
«Κάβειρος», Παραλία Κίρρας