Χορός του Μάκαρου, 7 Απριλίου 2017, 22.30, «Stavedo Music Cafe», Άμφισσα

Χορός του Μάκαρου

7 Απριλίου 2017, Παρασκευή, 22.30
«Stavedo Music Cafe», Άμφισσα