Πασχαλινό Παζάρι του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά, 9 – 15 Απριλίου 2017

Πασχαλινό Παζάρι
του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά

9 – 15 Απριλίου 2017, Κυριακή – Σάββατο
Κοινοτικό Κατάστημα Μαραθιά