Πολύ πετυχημένη η συμμετοχή του Ευπαλίου στην πανελλαδική δράση «Let’s do it!»

Πολύ πετυχημένη η συμμετοχή του Ευπαλίου
στην πανελλαδική δράση «Let’s do it!»,
με 58 εθελοντές, σε 5 διαφορετικά σημεία/παρεμβάσεις!